Dàn đề 72 số là gì? Cách đánh dàn đề 72 số siêu chuẩn

Dàn đề 72 số là 1 định nghĩa là mọi người thường thấy trong các bài soi cầu, dự đoán xổ số tại Lodephomnay.net cũng như tại 1 số trang web khác. Vậy nó là gì? Và chức năng của dàn đề 72 số trong việc hỗ trợ Anh Em chơi lô đề ra sao, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về khái niệm này nhé.

Chốt dàn đề 72 số nuôi khung 3 ngày:

Ngày nuôiDàn đề 72 sốKết QuảNgày về
30/11 => 02/1201,02,04,05,06,07,08,09,
10,11,12,14,15,16,17,18,
20,21,22,24,25,26,27,29,
30,31,32,34,35,36,38,39,
40,41,42,44,45,47,48,49,
50,51,52,54,56,57,58,59,
60,61,62,65,66,67,68,69,
80,81,84,85,86,87,88,89,
90,92,94,95,96,97,98,99
Chờ...
27/11 => 29/1101,02,03,04,05,07,08,09,
11,12,13,14,16,17,18,19,
21,22,23,25,26,27,28,29,
31,32,34,35,36,37,38,39,
41,43,44,45,46,47,48,49,
52,53,54,55,56,57,58,59,
71,72,73,74,75,76,77,78,
81,82,83,84,85,86,87,89,
91,92,93,94,95,96,98,99
ăn đề 873N
26/11 => 28/1101,02,03,04,06,07,08,09,
10,11,12,13,14,16,17,18,
20,21,22,23,24,26,27,29,
30,31,32,33,34,36,38,39,
40,41,42,43,44,47,48,49,
60,61,62,63,66,67,68,69,
70,71,72,74,76,77,78,79,
80,81,83,84,86,87,88,89,
90,92,93,94,96,97,98,99
ăn đề 10
24/11 => 26/1100,01,02,03,05,06,07,08,
10,11,12,13,15,16,17,19,
20,21,22,23,25,26,28,29,
30,31,32,33,35,37,38,39,
40,41,42,43,46,47,48,49,
60,61,62,65,66,67,68,69,
70,71,73,75,76,77,78,79,
80,82,83,85,86,87,88,89,
91,92,93,95,96,97,98,99
ăn đề 132N
23/11 => 25/1100,02,03,04,05,06,08,09,
11,12,13,14,15,16,18,19,
20,21,22,23,24,25,26,28,
30,31,32,33,34,35,36,39,
50,51,52,53,54,55,58,59,
60,61,62,63,64,66,68,69,
70,71,72,73,75,76,78,79,
80,81,82,84,85,86,88,89,
90,91,93,94,95,96,98,99
ăn đề 801N
21/11 => 23/1100,02,03,04,05,06,07,09,
10,12,13,14,15,16,18,19,
20,22,23,24,25,27,28,29,
30,32,33,34,36,37,38,39,
40,42,43,45,46,47,48,49,
50,52,54,55,56,57,58,59,
60,63,64,65,66,67,68,69,
82,83,84,85,86,87,88,89,
90,92,93,94,95,96,97,98
ăn đề 932N
19/11 => 21/1101,02,04,05,06,07,08,09,
11,13,14,15,16,17,18,19,
22,23,24,25,26,27,28,29,
41,42,43,44,45,46,47,48,
51,52,53,54,55,56,57,59,
61,62,63,64,65,66,68,69,
71,72,73,74,75,77,78,79,
81,82,83,84,86,87,88,89,
91,92,93,95,96,97,98,99


ăn đề 442N
18/11 => 20/1101,02,03,04,05,07,08,09,
10,11,12,13,14,15,17,18,
20,21,22,23,24,25,27,29,
30,31,32,33,34,35,38,39,
50,51,52,53,54,57,58,59,
60,61,62,63,65,67,68,69,
70,71,72,74,75,77,78,79,
80,81,83,84,85,87,88,89,
90,92,93,94,95,97,98,99
ăn đề 601N
17/11 => 19/1101,02,04,05,06,07,08,09,
11,13,14,15,16,17,18,19,
22,23,24,25,26,27,28,29,
41,42,43,44,45,46,47,48,
51,52,53,54,55,56,57,59,
61,62,63,64,65,66,68,69,
71,72,73,74,75,77,78,79,
81,82,83,84,86,87,88,89,
91,92,93,95,96,97,98,99
ăn đề 421N
16/11 => 18/1100,01,02,05,06,07,08,09,
10,11,13,15,16,17,18,19,
20,22,23,25,26,27,28,29,
31,32,33,35,36,37,38,39,
40,41,42,43,45,46,47,48,
50,51,52,53,55,56,57,59,
60,61,62,63,65,66,68,69,
70,71,72,73,75,77,78,79,
80,81,82,83,86,87,88,89
ăn đề 051N
15/11 => 17/1112,13,14,15,16,17,18,19,
20,22,23,24,25,26,27,28,
30,32,33,34,35,36,37,39,
40,42,43,44,45,46,48,49,
50,52,53,54,55,57,58,59,
60,62,63,64,66,67,68,69,
70,72,73,75,76,77,78,79,
80,82,84,85,86,87,88,89,
90,93,94,95,96,97,98,99
ăn đề 261N
12/11 => 14/1100,01,04,05,06,07,08,09,
20,23,24,25,26,27,28,29,
31,33,34,35,36,37,38,39,
40,41,43,44,45,46,47,48,
50,51,53,54,55,56,57,59,
60,61,63,64,65,66,68,69,
70,71,73,74,75,77,78,79,
80,81,83,84,86,87,88,89,
90,91,93,95,96,97,98,99
ăn đề 403N
11/11 => 13/1100,01,02,04,05,07,08,09,
10,11,13,14,15,17,18,19,
20,22,23,24,25,27,28,29,
31,32,33,34,35,37,38,39,
40,41,42,43,44,45,47,48,
50,51,52,53,54,55,57,59,
60,61,62,63,64,65,68,69,
80,81,82,83,84,87,88,89,
90,91,92,93,95,97,98,99
ăn đề 221N
10/11 => 12/1100,01,03,04,06,07,08,09,
10,11,13,15,16,17,18,19,
20,21,24,25,26,27,28,29,
40,43,44,45,46,47,48,49,
51,53,54,55,56,57,58,59,
60,61,63,64,65,66,67,68,
70,71,73,74,75,76,77,79,
80,81,83,84,85,86,88,89,
90,91,93,94,95,97,98,99
ăn đề 951N
9/11 => 11/1100,01,02,03,04,05,06,07,
10,11,12,13,14,15,16,18,
20,21,22,23,24,25,27,28,
30,31,32,33,34,36,37,38,
40,41,42,43,45,46,47,48,
50,51,52,54,55,56,57,58,
60,61,63,64,65,66,67,68,
70,72,73,74,75,76,77,78,
81,82,83,84,85,86,87,88
ăn đề 521N
6/11 => 08/1100,01,02,04,06,07,08,09,
10,11,13,14,16,17,18,19,
20,22,23,24,26,27,28,29,
31,32,33,34,36,37,38,39,
40,41,42,43,44,46,47,48,
50,51,52,53,54,56,57,59,
60,61,62,63,64,66,68,69,
70,71,72,73,74,77,78,79,
90,91,92,93,96,97,98,99
ăn đề 723N
4/11 => 06/1100,01,03,04,05,06,07,08,
10,12,13,14,15,16,17,18,
21,22,23,24,25,26,27,28,
40,41,42,43,44,45,46,47,
50,51,52,53,54,55,56,58,
60,61,62,63,64,65,67,68,
70,71,72,73,74,76,77,78,
80,81,82,83,85,86,87,88,
90,91,92,94,95,96,97,98
ăn đề 522N
3/11 => 05/1102,03,04,05,06,07,08,09,
21,22,23,24,25,26,27,28,
31,32,33,34,35,36,37,39,
41,42,43,44,45,46,48,49,
51,52,53,54,55,57,58,59,
61,62,63,64,66,67,68,69,
71,72,73,75,76,77,78,79,
81,82,84,85,86,87,88,89,
91,93,94,95,96,97,98,99
ăn đề 671N
2/11 => 04/1100,02,03,05,06,07,08,09,
10,12,14,15,16,17,18,19,
20,23,24,25,26,27,28,29,
42,43,44,45,46,47,48,49,
50,52,53,54,55,56,57,58,
60,62,63,64,65,66,67,69,
70,72,73,74,75,76,78,79,
80,82,83,84,85,87,88,89,
90,92,93,94,96,97,98,99
ăn đề 101N
1/11 => 03/100,02,03,04,06,07,08,09,
11,12,13,14,16,17,18,19,
20,21,22,23,24,26,27,28,
30,31,32,33,34,36,37,39,
40,41,42,43,44,46,48,49,
50,51,52,53,54,57,58,59,
70,71,72,73,76,77,78,79,
80,81,82,84,86,87,88,89,
90,91,93,94,96,97,98,99
ăn đề 581N
31/10 => 02/1101,02,04,05,06,07,08,09,
11,13,14,15,16,17,18,19,
22,23,24,25,26,27,28,29,
41,42,43,44,45,46,47,48,
51,52,53,54,55,56,57,59,
61,62,63,64,65,66,68,69,
71,72,73,74,75,77,78,79,
81,82,83,84,86,87,88,89,
91,92,93,95,96,97,98,99
ăn đề 981N
29/10 => 31/1000,02,03,05,06,07,08,09,
10,12,14,15,16,17,18,19,
20,23,24,25,26,27,28,29,
42,43,44,45,46,47,48,49,
50,52,53,54,55,56,57,58,
60,62,63,64,65,66,67,69,
70,72,73,74,75,76,78,79,
80,82,83,84,85,87,88,89,
90,92,93,94,96,97,98,99
ăn đề 422N
27/10 => 29/1002,03,04,05,06,07,08,09,
10,12,13,14,15,16,17,18,
20,22,23,24,25,26,27,29,
30,32,33,34,35,36,38,39,
40,42,43,44,45,47,48,49,
50,52,53,54,56,57,58,59,
60,62,63,65,66,67,68,69,
70,72,74,75,76,77,78,79,
80,83,84,85,86,87,88,89
ăn đề 692N
25/10 => 27/1000,01,02,04,05,06,07,09,
10,11,13,14,15,16,17,19,
20,22,23,24,25,26,27,29,
31,32,33,34,35,36,37,39,
40,41,42,43,44,45,46,47,
60,61,62,63,64,65,66,69,
70,71,72,73,74,75,77,79,
80,81,82,83,84,86,87,89,
90,91,92,93,95,96,97,99
ăn đề 092N
22/10 => 24/1010,11,12,13,15,16,17,18,
19,60,61,62,63,64,65,67,
68,70,71,72,73,74,75,76,
77,78,79,80,81,82,83,84,
85,86,87,89,
ăn đề 173N
21/10 => 23/1000,02,03,04,05,06,07,08,
11,12,13,14,15,16,17,18,
30,31,32,33,34,35,36,37,
40,41,42,43,44,45,46,48,
50,51,52,53,54,55,57,58,
60,61,62,63,64,66,67,68,
70,71,72,73,75,76,77,78,
80,81,82,84,85,86,87,88,
90,91,93,94,95,96,97,98
ăn đề 881N
20/10 => 22/1050,51,52,53,54,56,57,58,
59,60,61,62,63,64,65,67,
68,70,71,72,73,74,75,76,
77,78,79,80,81,82,83,84,
85,86,87,89,
ăn đề 491N
19/10 => 21/1011,12,13,14,15,16,17,18,
21,22,23,24,25,26,27,29,
31,32,33,34,35,36,38,39,
41,42,43,44,45,47,48,49,
51,52,53,54,56,57,58,59,
61,62,63,65,66,67,68,69,
71,72,74,75,76,77,78,79,
81,83,84,85,86,87,88,89,
92,93,94,95,96,97,98,99
ăn đề 471N
18/10 => 20/1002,03,04,05,06,07,08,09,
10,30,31,33,34,35,36,37,
38,39,60,61,62,63,64,65,
66,68,69,16,26,46,56,76,
86,96,20,70,
ăn đề 091N
17/10 => 19/1010,11,12,13,14,15,18,19,
20,21,22,23,24,26,28,29,
30,31,32,33,35,36,38,39,
40,41,42,44,45,46,48,49,
50,51,53,54,55,56,58,59,
60,62,63,64,65,66,68,69,
71,72,73,74,75,76,78,79,
80,81,82,83,84,85,86,88,
90,91,92,93,94,95,96,99
ăn đề 401N
16/10 => 18/1000,01,02,03,05,06,08,09,
10,11,12,13,15,17,18,19,
20,21,22,23,26,27,28,29,
40,41,42,45,46,47,48,49,
50,51,53,55,56,57,58,59,
60,62,63,65,66,67,68,69,
71,72,73,75,76,77,78,79,
80,81,82,83,85,86,87,88,
90,91,92,93,95,96,97,99
ăn đề 671N
15/10 => 17/1000,02,03,05,06,07,08,09,
10,12,14,15,16,17,18,19,
20,23,24,25,26,27,28,29,
42,43,44,45,46,47,48,49,
50,52,53,54,55,56,57,58,
60,62,63,64,65,66,67,69,
70,72,73,74,75,76,78,79,
80,82,83,84,85,87,88,89,
90,92,93,94,96,97,98,99
ăn đề 181N
12/10 => 14/1010,11,12,13,14,15,18,19,
20,21,22,23,24,26,28,29,
30,31,32,33,35,36,38,39,
40,41,42,44,45,46,48,49,
50,51,53,54,55,56,58,59,
60,62,63,64,65,66,68,69,
71,72,73,74,75,76,78,79,
80,81,82,83,84,85,86,88,
90,91,92,93,94,95,96,99,
ăn đề 193N

Dàn đề 72 số là gì?

Dàn đề 72 số là gì?
Dàn đề 72 số là gì?

Bình thường, chúng ta sẽ thường nghe đến ghi đề 3-5 số nhưng ít khi nghĩ tới 1 bộ số đề lên tới36, 64, 66 và lên tới 72 số đúng không?

Với bộ số lên tới 72 số thì Anh Em đã có xác suất trúng đề lên tới 72% (từ 00-99) nên tỷ lệ trúng đề sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với cầu may với 1-5 số. Tất nhiên với dàn đề này thì Anh Em cần lựa chọn đánh lô đề Online để có tỷ lệ lãi cao nhất (ví dụ như các nhà cái hàng đầu Onebox63, Kubet thì tỷ lệ ăn cược khi trúng đề là 1:99) để đảm bảo về lợi nhuận.

Ví dụ như trong dàn đề 72 số, Anh Em ghi đề 72.000 thì và dành chiến thắng thì số tiền thắng cược là 99.000 (lãi 17.000 VNĐ).

Vì thế, việc của bạn là chọn lựa ra 1 dàn số gồm 72 con có tỷ lệ trúng cao nhất để chơi.

Bảng tính cược bao lô tại nhà cái Onebox63
Bảng tính cược bao lô và đề tại nhà cái Onebox63

Nhược điểm của dàn đề 72 số

Vì lô đề có tính chất rủi ro nên với 1 bộ số lên tới 72 số thì Anh Em phải dành ra 1 lượng vốn lớn hơn nhiều so với những người chỉ ghi 1 số ít. Trường hợp thắng thì không được nhiều nhưng nếu thua thì sẽ mất hết số tiền cược.

Bởi vậy, nếu vốn mỏng thì việc chơi dàn đề 72 con cũng mang lại cho Anh Em một rủi ro tương đối.

Tiếp theo, đó là nuôi dàn đề 72 số cần đến sự chuyên tâm nghiên cứu, không thể đưa ra 1 dàn số theo cảm tính mà cần có sự tính toán, tổng kết và đặc biệt là cần kinh nghiệm. Tuy nhiên nếu Anh Em là người mới có thể tham khảo các bài soi cầu xổ số 3 miền của Lô Đẹp Hôm Nay để nghiên cứu. Ở mỗi bài dự đoán của chúng tôi để có tổng hợp dàn đề 72 số với xác suất đề về cực cao và có tổng kết số ngày liên tục mà dàn đề đó về để tăng thêm độ tin cậy.

Cách soi cầu dàn đề 72 số hôm nay hiệu quả

Dàn đề 72 số đánh trong ngày

Với cách chơi này, Anh Em sẽ tiến hành chọn ra 72 trong tổng 100 số đề. Tuy nhiên để có thể nắm được tỉ lệ thắng cược cao hãy cố gắng tìm ra kết quả chính xác trong bộ 72 số đề của mình. Theo đó chuỗi 72 số này được thiết lập theo giá trị bắt đầu là 00 và kéo dài theo số lượng con đề còn thiếu ở 72 số kết quả.

Dàn đề 72 số đánh khung 3 ngày

Để có thể lựa chọn ra dàn 72 số nuôi trong 3 ngày bạn có thể lựa chọn loại bỏ 28 cặp số có biên độ gan cao nhất ở hiện tại. Đây thực sự là cách được đánh giá hiệu quả bởi vì người chơi đã lựa chọn 72 cặp số có tỉ lệ xuất hiện cao ở lượt kế tiếp.

Dàn đề 72 số đánh quanh năm

So với các dàn đề nhỏ có số lượng con đề ít hơn như dàn đề 10 số, dàn đề 20 số, dàn đề 36 số thì dàn đề 72 con chắc chắn phù hợp với việc đánh quanh năm.

Với cách chơi này được đánh giá quan trọng nhất là cách vào tiền. Để mang lại hiệu quả thắng cược lớn bạn có thể sử dụng cách phân chia tỉ lệ vào tiền theo các giai đoạn khác nhau. Hãy tiến hành chia nhỏ từng giai đoạn và ván cược trong từng giai đoạn như vậy việc phân bổ tiền qua từng lượt cược mới dễ dàng sinh lời. Cụ thể như:

  • Lượt 1: Bạn có thể tiến hành cược theo kiểu rà soát ban đầu chỉ với 50% số tiền dự định của mình
  • Lượt 2: Cược gấp đôi nếu lượt 1 nổ. Nhưng với trường hợp ngược lại hãy tiếp tục cược bằng số tiền của lượt 1.
  • Lượt 3: Bạn có thể cược 200% và bất chấp kết quả ở 2 lượt vừa rồi.
  • Lượt 4: Nếu ở lượt 3 bạn thắng, hãy tiếp tục cược 200%. Ngược lại nếu thua chỉ cược 100% tiếp theo mà thôi.
  • Lượt 5: Nếu lượt 4 bạn thắng bạn có được 50% tiền lãi qua tổng 4 kỳ cược. Trường hợp nếu thua, tiếp tục cược 100%

Sau khi qua hết lượt 5 bắt đầu trở lại giai đoạn ban đầu. Hãy thử nghiệm vào tiền này xem sao vì theo đánh giá của nhiều người đi trước cách chơi này thực sự lợi hại. Anh em hoàn toàn có thể an tâm chơi.

Dàn đề 72 số tại soi cầu XSMB của Lô Đẹp Hôm Nay
Dàn đề 72 số tại soi cầu XSMB của Lô Đẹp Hôm Nay

Ngoài ra còn 1 số loại dàn đề khác mà dân lô đề cũng yêu thích đó là dàn đề 50 số và dàn đề 60 số, 80 số.

Tham khảo các bài soi dự đoán xổ số 3 miền của Lô Đẹp Hôm Nay tại:

Một vài lưu ý khi chơi dàn đề 72 con

Lưu ý khi chơi dàn đề 72 con
Lưu ý khi chơi dàn đề 72 con
  • Yếu tố kinh tế là yếu tố tiên quyết đầu tiên nếu Anh Em muốn nuôi dàn đề 72 con thì không phải chơi trong 1 ngày mà có thể phải nuôi nên hãy chia vốn nhỏ để chơi lâu dài.
  • Cần có sự nghiên cứu trong thời gian đủ dài, dùng lý trí, kinh nghiệm cùng với sự tham khảo từ các trang web chuyên nghiệp trong soi cầu, dự đoán xổ số để tham khảo.
  • Những con số nào đã ra thì các bạn cũng nên loại đi trong 3-5 kỳ quay sau đó hãy đánh lại. Vì những con đã nổ thì khả năng nổ lại ngay sau đó sẽ rất thấp. Bạn nên thay thế bằng một con số chất lượng khác.

Chúc Anh Em thành công, may mắn với bộ số dàn đề 72 số bất bại.

Bạn cũng có thể thích
0 0
Article Rating
guest
0 Comments